...alebo len Sign in with Twitter alebo Sign in with Facebook

Rozšírte si slovnú zásobou interaktívnym testovaním

English Slovensky

Ochrana osobných údajov


Aké informácie zhromažďujeme?

Keď sa registrujete na našej stránke ukladáme si o vaše údaje.

V prípade, že si od nás niečo objednáte, alebo sa zaregistrujete, môžete byť požiadaný, aby ste zadali svoju e-mailovú adresu.

Na aké účely používame informácie o vás?

Na aké účely používame informácie o vás?

Ako chránime vaše informácie?

Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení, ktoré majú zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, vždy, keď zadávate alebo pristupujete k svojím osobným údajom.

Všetky zadané citlivé informácie sú prenášané cez Secure Socket Layer (SSL), a potom zašifrované do našej databázy poskytovateľov platieb.

Po ukončení transakcie nebudú vaše osobné údaje (napr. číslo kreditnej karty) uložené na našich serveroch.

Používame cookies?

Áno. Cookies sú malé súbory, ktoré stránky ukladajú na váš pevný disk počítača cez webový prehliadač (ak to povolíte), ktoré umožňujú serveru rozpoznať a zachytiť prehliadač používateľa a pamätať si určité informácie o používateľovi.

Používame cookies, aby sme pochopili a uložili Vaše nastavenia pre ďalšie návštevy, a zostavili súhrnné údaje o návštevnosti stránok, no najmä aby sme vám mohli ponúknuť lepšie služby a nástroje v budúcnosti.

Poskytujeme informácie tretím stranám?

Nepredávame, neobchodujeme ani inak neprevádzame iným stranám vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke, pri vedení nášho podnikania, alebo nášho servisu Vám, ak sa zmluvné strany dohodli, že budú tieto informácie uchovávať v tajnosti. Môžeme tiež vydať informácie, keď veríme, že vydanie je vhodné a v súlade s právnymi predpismi, ak tým chránime naše práva, majetok alebo bezpečnosť. Neosobné informácie o návštevníkoch však môžu byť poskytnuté iným osobám pre marketing, reklamu, alebo iné použitia, napr. množstvo online užívateľov v konkrétnom čase.

Dodržiavanie California Online Privacy Protection Act

Keďže si vážime vášho súkromia, prijali sme potrebné opatrenia, ktoré majú byť v súlade s California Online Privacy Protection Act. Z tohto dôvodu nebudeme šíriť vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu.

V rámci California Online Privacy Protection Act môžte uskutočniť akékoľvek zmeny Vašich údajov, keď sa prihlásite a pôjdete na stránku 'Moje detaily'.

Dodržiavanie Children's Online Privacy Protection Act

Naša služba nie je určená pre deti do 13 rokov, a vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Odporúčame, aby maloleté osoby mladšie ako 13 rokov požiadali svojich rodičov alebo zákonných zástupcov o dovolenie pred odoslaním informácií o sebe komukoľvek na internete.

Váš súhlas

Používaním našich stránok súhlasíte s obsahom stránky o ochrane osobných údajov.

Zmeny ochrany osobných údajov

Aj keď väčšina zmien bude pravdepodobne drobná, môžeme kedykoľvek zmeniť Ochranu osobných údajov podľa nášho uváženia. Vyzývame Vás k častej kontrole tejto stránky pre prípadné zmeny ochrany Vašich osobných údajov. Vaše ďalšie používanie našej stránky po každej zmene ochrany osobných údajov budeme považovať za Váš súhlas s touto zmenou.

Táto stránka bola naposledy upravená dňa 18.9.2011

Kontakt

Ak existujú nejaké otázky ohľadom ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese contact@vocablr.com.

Feedback